Beyin Tümörleri

2007 Dünya sağlık örgütü WHO sinir sistemi tümörlerini 7 sınıfa ayırır

1-Nöroepitelyal doku tümörleri
2-Kranial ve paraspinal sinir tümörleri
3-Meninx tümörleri
4-Lenfomalar ve hematopoetik neoplasmlar
5-Germ hücreli tümörler
6-Sellar bölge tümörleri
7-Metastatik tümörler

Beyin tümörlerinin bulguları

Progresif nöroojik defisit %68 (güç kaybı %45), Başağrısı %54, Nöbet %26

Supratentorial tümör bulguları

1-ICP intrakranial basınç artış bulguları
2-progresif nörolojik defisit
3-başağrısı
4-nöbet
5-mental durum bozuklukları
6-geçici iskemik atak bulguları tm içine kanama ya da damar tıkanma bulguları
7-sellar tm ise hormon değişiklikleri veya beyin omurilik sıvı (BOS) kaçışı

İnfratentorial tümör bulguları

1-başağrısı
2-bulantı/kusma
3-papilödem
4-yürüme bozuklupğu
5-vertigo
6-diplopi: çift görme
7-beyincik loblarını ilgilendiren olayda kol bacakta ataxi, dismetri, intansiyonel tremor
8-beyincik vermis orta hat olayında geniş tabanlı yürüme, gövde ataksisi, kafa sallama hareketi

Tümör çeşitleri için lütfen aşağıdaki sunumu inceleyiniz...