Omurga Enfeksiyonları

1-vertebral osteomyelitis (spondilitis)

A-pyojenik
B-Nonpyojenik-granulomatöz
               1-tuberculoz spondilit
               2-bruselloz
               3-asperjilloz
               4-blastomikoz
               5-koksidiomikoz
               6-kandida tropikalis

2-Diskitis (genellikle vertebral osteomyelitis ile beraber olur ve o zaman spondilodiskitis adını alır.
               a-spontan kendiliğinden
               b-ameliyat sonrası
3-epidural abse
4-subdural ampiyem
5-menenjit
6-spinal kord abse

DİSKİTİS

Spontan kendiliğinden olan diskitis

Postoperatif diskite göre daha fazla nörolojik defisite yol açar. Juvenil genç tipi 20 yaşından önce, yetişkin tipi diabetliler ya da uyuşturucu kullananlarda daha fazladır. Gençleri tutarsa genellikle 2-3 yaşında daha fazla görülür.Çocuk yürümeyi reddeder. Hafif ateş vardır. Bel ağrısı 9 yaş üzerinde tariflenir. ESR eritrosit seadimantasyon hızı normalin 2-3 katına çıkar. WBC lökositler yükselmiştir. 9-22 hf da kendiliğinden düzelebilir. Antibiotikler kan ya da biopsi kültürü pozitifse, lökositler yükselmiş ve yüksek ateş varsa, istirahatten iyi sonuç alınamamışsa ve nörolojik kusur gelişmişse başlanmalıdır. Antibiotiğe rağmen ilerleme varsa ve instabilite oluşmuşsa ameliyat yapılmalıdır.

Postoperative Diskitis

Bel fıtığı ameliyatından sonra görülme oran ı %0.2-4. Lomber ponsiyon, myelogram servikal laminektomi, diskografiden sonra da görülebiilir. İleri yaş, şişmanlık, bağışıklık sisteminin baskılanmış olması, ameliyat esnasındaki sistemik enfeksiyon olaya zemin hazırlar. Çoğunda mikrop bulunur.Aseptik olanlar azdır. Amreliyat sonrası aseptik nekroz üzerine mikrop oturması ya da direkt mikrop bulaşmasıyla enfeksiyon başlar.

Ameliyat sonrası 3 gün ila 8 ay arasında belirtiler başlar. Genellikle 1-4 hf arası, %80  3. haftada başlar.

Bulgular

1-çok şiddetli bel ağrısı, harekette artar.
2- ateş 38C üzerinde
3-kalça, kasık, genital bölgeye yayılan ağrı
4-paravertebral adale spazmı ve harekette kısıtlanması
5-ESR eritrosit sedimentasyon hızı 20mm/saatden fazladır. Genellikle 60 üzeri. Normalde ameliyat sonrsı 3-6hf ya kadar normale döner.
6-CRP c reaktif protein ESR den daha duyarlıdır. Normalde ameliyat sonrası yükselme 2hf ya kadar normale döner.
7-WBC lökositler bazılarında 10.000 uzerindedir. Yükselmesi şart da değildir.
8-Diskitisin röntgene yansıması ortalama 3 ay. 8 aya kadar uzayabilr. Politomografi daha hassastır.

Stafilokok enfeksiyonudur . Kan kültürleri 2-6 hf ya pozitifleşir. Tahliller alındıktan sonra mümkünse kan kültürlerine de uygun antibiotikler başlanır. Analjezik ve kas gevşetici uygulanır. Asıl tedavi kesin yatak istirahatinden geçer. CRP ve ESR seviyelerinin yarıya düşmesi hedeflenir.