Omurga Ve Omurilik Tümörleri

Santral sinir sistemininprimeri tümörlerinin i intraspinaldir.İntrakranial /intraspinal oranı astrositomlarda 10/1, ependimomlarda 3-20/1 dir. İntrakraniallerin aksine intraspinal tümörlerin çoğu benign yani iyi huyludur.

Spinal tümörler

1-Ekstradural (ED) yani omuriliği saran kalın kılıf olan duranın dışında yer alanlar
2-İntradural- extrameduller (ID-EM) yani kalın kılıf duranın içinde ama omuriliğin dışında yer alanlar
3-İntrameduller (IM) yani omurilik içine oturmuş olanlar

1-EXTRADURAL ED SPİNAL KORD TÜMÖRLERİ %55

A-METASTATİK
ekstradurallerin çoğunu oluşturur.

a-osteolitik: çoğu böyledir. lenfoma, akciğer, meme ve prostat kanserleri
b-osteoblastik: prostat ve meme kanserleri

B-PRİMER

chordoma
osteoid osteoma
osteoblastoma
anevrizmal kemik kisti
kondrosarkoma
osteokondroma
vertebral hemanjioma
dev hücreli tm
dev hücreli granuloma
hiperparatiroidide görülen brown tm
osteojenik sarkoma

C-ÇEŞİTLİ

plasmasitoma
multpl myeloma
eosinofilik granuloma
ewings sarkoma
kloroma
anjiolipoma
nörofibroma intravaskuler hemanjioendotelyoma

2-İNTRADURAL EXTRAMEDÜLLER

meningioma
nörofibroma
lipomalar-biraz intramedullere uzanabilir
çeşitli
 
3-İNTRADURAL+ biraz EKSTRADURAL

meningioma
nörofibroma

4-INTRAMEDÜLLER SPİNAL KORD TÜMÖRLERİ

A-astrositoma

B-ependimoma

C-çeşitli


malin glioblastoma
dermoid
epidermoid
teratoma
lipoma
hemanjioblastoma
nöroma
syringomyeli
nadir

T4 kordoma

T4 kordoma ameliyat öncesi

4 kordoma ameliyat sonrası

SPİNAL MENİNJİOMALAR

40-70 yaş arası pik yapar. kadın/ erkek oranı 4/1 dir. Belde 1/1 dir. Sırtta %82, boyunda , belde %2 yerleşir.  %90 tamamen  intradural, %5 ekstradural, %5 hem intra hem ekstraduraldir. %68 omuriliğin yanında, arkasında, önündedir.

SPİNAL SCHWANNOMALAR

Yavaş büyüyen iyi huylu tümörlerdir. Çoğu dorsal yani duyusal köklerden çıkar.   Erken kök bulguları bulgular verir. Nörofibromatozis hastalığı hariç tamamen çıkarılınca nüks enderdir. İnsidans yılda 100000de 0.3-0.4 dür.Kendiliğinden tesadüf rastlanabileceği gibi NF nörofibromatozisde özellikle daha çok  tip 2 de görülür. Çoğu intradural, %8-32 tamamen ekstradural, %1-19 iki yerde birlikte, %6-13 dumbbell (kum saati gibi)  ve %1 intrameduller olabilir.