Kasık Ağrısı

İdrar yollarında enfeksiyon, kum veya  taş düşürme, kadın genital yollarda enfeksiyon ya da kist, kasık fıtığı (erkek ya da kadında) ve kasık bağlarının sporla zorlanması ayırıcı tanıda ekarte edilebiliyorsa akla L1-2 ya da D12-L1 seviyelerinde olabilecek fıtık, dar kanal, kaymaya da kireçlenmeye bağlı sinir sıkışması akla gelmelidir. Bazen de kalça eklemi hastalığı da kasık içine vuran ağrılara yol açmaktadır. Dikkatli olunmalıdır.

Koksiks ağrısı  =Coccydynia_Kuyruk sokumu ağrısı

Koksiks etrafında ağrı ve duyarlılıktır. Hastalık değil, bir bulgudur. Daha çok oturuşta ya da otururken ayağa kalkma esnasında  görülür. Kadınlarda daha fazladır. Erkeklerde travma yoksa çok nadirdir, bu nedenle altında farklı bir patoloji aranır.

Koksidinia Nedenleri

1-Bölgesel travma

   Düşme
   Tekrarlayan travma (bisiklet sürme vb)
   Doğum sonrası
   Cerrahi sonrası (pozisyon doğum pozisyonunda ise)

2-Nedeni bilinmeyen

3- Tümörler

4-Prostatit

5-Tartışmalı


    -Çıkıntılı olan koksiks kemiğine olan baskı
    -Yansıyan ağrı (a-bel fıtığı, kauda equina sendromu, araknoidit, b-karın içi ya da rectum kaynaklı  hastalıklar
    -Koksiske bağlanan bağ dokularında enflamasyon-yangı
    -Ruhsal

Değerlendirme

Genellikle koksiks kırığı akla gelir. Usulen çekilen filmler de aslında pek yardımcı olmaz. Önce 3 hafta ilaç ve oturma simidi kullanılarak tedavi uygulanır. %20 vaka ilk sene gene tekrarlar. Yine aynı tedavi uygulanmalıdır. Bu defa başarı oranı daha yüksektir. Buna rağmen düzelmeyen inatçı vakalarda yapılabilecekler aşağıda sıralanmıştır.

İnatçı vakalarda tedavi

1-Lokal enjeksiyon (kortizon-lokal anestetik)
2-Koksiks manipulasyonu
3-Fizyoterapi (ultrason ve diatermi beraber)
4-Kaudal epdural steroid enjeksiyonu
5-Ganglion impar blokajı ya da nörolizisi
6-S4-S5 ve cocygeal sinirlere nörolitik uygulamalar
7-koksigektomi yani koksiksin çıkarılması  .. %20 vakada genellikle gerekir. Sonuçları tartışmalıdır.

ELLERDE VE AYAKLARDA YANICI AĞRI

1-spinal kord sendromu

               santral kord sendromu
               yanan el sendromu: santral kord sendromu varyantıdır
               hissiz- beceriksiz el sendromu:  servikal myelopatide görülür

2-refleks sempatik distrofi

3-periferik nöropati (diabette)

4 erythermalgia ya da erythromelalgia:
  el ve veya ayklarda kızarıklık, ısı artışı, ağrı, yanma, ödem vardır.  otoimmun, romatizmal kaynaklı ya da idiopatik olabilir

5-damarsal:  tıkayıcı arter hastalığı ya da venöz kaynaklı olabilir