Şuur Muayenesi

KOGNİSYON : ALGILAMA

Dominant hemisfer
Expressive disfazi disfazi:konuşma güçlüğü
Reseptif disfazi
Nominal disfazi
Disleksi: yazı okuyamama
Disgrafi: yazı yazamama
Diskalkuli: hesap yapma güçlüğü
Agnozi
 
Nondominant hemisfer
Coğrafya agnozi agnozi, bilememe, tanıyamama
Giyinme apraksisi apraxi: becerememe
Konstrüksiyonel apraksi

HAFIZA

Anlık hafıza 3,5,7,8,9,11
Yakın hafıza
Uzak hafıza 5 yıl ötesi
Verbal hafıza 15 dk içinde
Görsel hafıza 15 dk içinde
 
MUHAKEME VE PROBLEM ÇÖZME

Basit matematik problemi çözme testi
 
EMOSYONEL DURUM- DUYGULANIM

Anksiete
Depresyon
Apati
Emosyonel davranış
Baskılanmamış davranış (frontal)
Hareket yavaşlığı (parkinson)