TIA Transient İskemik Atak (Geçici İskemik Atak)

Beyin, omurilik ya da gözdeki retinanın akut enfarkt geliştirme noktasına gelmeyen geçici iskemisine bağlı olarak gelişen geçici fonksiyon kaybıdır. Bu vakaların -15i ilk 3 ayda inme geçirir. Bunların da %50si ilk 48 saatte gelişir.

Serebrovasküler aksedan (İnme) Serebral enfarkt

Beyin ya da beyin sapının yetersiz kanlanması sonucu geri dönüşü olmayan kalıcı fonksiyon kaybı

Serebrovasküler reserv ve aktivite ölçümleri yapılabilir

Xenon-CT
TCD Transkranial doppler
SPECT
MRI
Perfüzyonlu CT (acetolamid ile)

Hastada bir tarafında ani felç gelişmişse sebepleri

- %5 nöbet, tümör varlığı ya da psikojenik
- %95 vasküler yani kan dolaşımı ile ilgili
- %85 dolaşımda yetmezlik (%41 nedeni bilinmez, %21 küçük damar tıkanması, kalpten emboli atması sonucu, büyük damar tıkanması, ardışık damarlar tıkanması sonucu, az olasılıkla aort kavsinden plaklardan pıhtı atması)
- 30  kanama sonucu ( En fazla Beyin içi kanama ICH, az oranda subaraknoid kanama SAK, daha az olasılıkla subdural hematom SDH
- Venöz enfarkt nedeni ile (çok az olasılıkla ve genellikle venöz sinus trombozu sonucu olur)

Risk grubu

1-Hipertansiyon (hem küçük, hem büyük tansiyon inmede rol oynar)
2-Sigara içmek riski 1.5-2.2 oranında arttırır
3-Kan yağları LDL 70in üzerinde ise ilaç başlanmalı
4-Alkol fazla tüketenlerde
5-Kan sulandırıcı tedavi altında olmak