Kol Ağrısı

Travmaya bağlı kolda incinme olmamışsa, ya da nadiren radyasyon tedavisi sonucu veya yapısal nöropatiler gelişmemişse, arteriel, venöz ya da lenf sistemi dolaşım bozukluğu yoksa kol ağrısı genellikle boyun fıtığından dolayı ya da kolda sinirler geçerken yatağında bağ dokular altında ezilmesinden ve sıkışmasından ya da tuzaklanmasından dolayı olabilir.

C4-5 fıtıkları omuzla beraber hafiften kolun üst kısmına, C5-6 fıtıkları tüm kol ve başparmağa, C6-7 fıtıkları tüm kol ve tüm parmaklara yayılabilir. Carpal tunnel yani median sinirin bilekte sıkışması yani bilek kanalı sendromunda da olay şiddetli ise avuç içi, bilek hatta ön kol ve kola yayılan ağrılar olabilir ve boyun fıtığı sanılabilir. Ulnar oluk sendromunda ise ulnar sinir dirsek eklemi hizasında basıya uğrar ve üste ve alta yayılan ağrılar olur.

Ender olarak thoracic outlet (çıkış) sendromunda da kol ağrıları ve beraberinde fıtığa benzer uyuşmalar ve kuvvetsizlikler olabilir. Ayırıcı tanıda mutlak akla gelmelidir.

Miokart infarktüsünün bir çeşidi yine sol kola yayılan ağrı yapabilir. Dikkatli olunmalıdır.