Kısa Cv

Doç. Dr. Cahide Topsakal 12.12.1959 da Trabzon Akçaabat'da doğdu. Bursa Anadolu Lisesi’ni 1978’de bitirdi. Çapa Tıp Fakültesi’nden 1985 de mezun oldu.

İki yıl mecburi hizmetten sonra Taksim Devlet Hastanesi’nden 1994 de beyin cerrahisi ihitisası aldı. Tez konusu omurga instrumantasyonu (vida-rod takma) üzerine olup halen ağırlıklı olarak bu konuda çalışmaktadır.

Bir süre serbest çalıştıktan sonra Mayıs 1997’de Fırat Universitesi Tıp Merkezi Beyin Cerrahisi Bölümü’ne yardımcı doçent olarak girdi. Dört ay sonra anabilim dalı başkanlığı kendisine verildi. Sekiz yıl boyunca orada bir çok bilimsel çalışmaya imza attı ve yurt içi ve yurt dışı önemli dergilerde makaleleri yayınladı.

EANS (Avrupa Beyin Cerrahisi Derneği) nin 4 yıllık kurslarına katılarak buradan o tarihte sertifika alabilmiş az sayıdaki beyin cerrahının arasında yer aldı (1996). Yurt dışı ve yurt içi sayısız kursları bitirdi. Pek çok konuşma ve oturum başkanlığı yürüttü. Üniversitede pek çok asistan yetiştirdi.

1999-2000 yıllarında 1.5 yıl Arkansas Little Rock’da UAMS hastanesinde Prof Dr. Gazi Yaşargil ve kaide cerrahı Dr. AL-Mefty’nin kliniğinde araştırmacı olarak çalıştı. Yaptığı çalışma dünya çapında ödül (Amerikada AANS tarafından Mahaley ödülü) kazandı. Daha sonra 2004-2005 yılları arasında 1.5 yıl Arizona Phoenix BNI merkezinde ünlü Dr. Spetzler’in kliniğinde kaide cerrahisi üzerine kadavralarda araştırmalar yaptı.

2004 Aralık’da Türkiye'de doçentliğini alan 2. bayan beyin cerrahı oldu. 2005 Aralık’da İstanbul Cerrahi Hastanesi’nde bir yıla yakın çalıştıktan sonra ayrıldı. Halen kendi muayenehanesinde çalışmaktadır. Omurga ve özellikle “başarısız bel cerrahisi” olguları, revizyon cerrahisi, yapışık doku temizleme ağırlıklı olmak üzere her türlü omurga-omurilik ve periferik sinir ameliyatlarını başarı ile yapmaktadır.