Kafa Çiftleri (Sinirleri) Muayenesi


 

OLFAKTOR SİNİR KOKU SİNİRİ    CN1

  Tek taraf kapanarak muayene
  İrritan olmayan kokular (sabun, tütün)

OPTİK SİNİR GÖRME SİNİRİ CN2

  Görme keskinliği (ışık, hareket, parmak, Snellen kartı 6/D, Jaeger el kartı)
  Görme alanı (el konfrontasyon, Goldman perimetresi
  Göz dibi (oftalmoskopi, fundoskopi-retinaya odaklan)

Pupil değişikliği (boyut, biçim,eşitlik, ışık ve mesafeye akomodasyon)
 

GÖRME YOLLARI ŞEMASI


 

OKULOMOTOR CN3, TROKLEAR CN4, ABDUCENS CN6 SİNİRLERİ

  Ekstraokuler kasları çalıştırırlar
  Abdusens lateral rektus, troklear sup oblik, okulomotor diğerlerini innerve eder
  Ptosis:göz kapağı düşüklüğü okulomotor palside olur. Levator palpebra (CNIII) palsy. Sempatik innervasyonlu olanda yarım ptoz 

NISTAGMUS gözün bir yöne ardışık sıçrama hareketi yapması

  Hızlı komponenti yönünü belirler (hızlı tarafa bakıldığında nistagmus artar
  Yavaş komponenti iç kulak denge organı bozukluğunda patolojiyi, serebellar bozuklukta sağlam tarafı gösterir

TRIGEMİNAL CN5 SİNİR yüzü duyulandıran sinir

  V1 oftalmik- duyusal
  V2 maksiller- duyusal
  V3 mandibuler-motor
  Temporal, pterigoid, bukkal adaleler
FASYAL CN7   YÜZ motor SİNİRİ

  Göz yumma, kaş kaldırma, ıslık çalma, balon üfleme, diş sıkma, gülme
  Tat muayenesi chorda tympani (şeker, tuz, tartarik asit ile)
  Santral ve periferik fasyal palzi
  Nasolabial sulkuslara bak

STATOAKUSTİK CN8 SİNİRİ:  VESTİBULOKOHLEAR SİNİR

  Kohlear komponent test edilir
  Rinne pozitif-hava yolu kemik yolundan uzun demektir. Normal ya da patolojik (her ikisi de kısalmış ise) olabilir-ayırmak için Weber yapılır
  Weber test-sensoriel işitme kaybında sağlam tarafa, iletim tipi işitme kaybında hasta tarafa lateralize olur


GLOSSOFARİNGEAL CN9 VE VAGUS CN10 SİNİRLERİ

   Duyusal sinir, sadece stilofaringeus adalesine motordur
   Öğürme refleksinde CNIX alır, vagus CNX getirir
   1/3 arka dilde tat muayenesi pratik değildir
   Yumuşak damakta asimetri, ses kısıklığı ya da tiz ses, yutma güçlüğüne bakılır

AKSESUAR  SİNİR CNXI

   Sternomastoid, trapezius innerve
   Sternomastoid kasılınca başı aşağı ve karşıya çevirir
   Trapezius omuzları kaldırır
 
HİPOGLOSSAL CN12 SİNİRİ

   Dil dışarı çıkartılınca felçli tarafa kayar
   O tarafta atrofi vardır